Indkaldelse til SDF Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling. Foto af SDF

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i SDF den 15. august 2021

Sted: DOKK 1 Århus - Hack Kampmanns Pl. 2, 8000 Aarhus kl. 10.30

SDF-generalforsamling har været udskudt pga. COVID-19, og først nu har vi været i stand til at melde en dato ud. 

På Generalforsamlingen har SDFekstra, SDFfuld og SDFklub stemmeret.

Dagsorden på Generalforsamling:
a: Valg af dirigent (må ikke være medlem af SDF bestyrelsen)
b: Valg af referent
c: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
d1: Aflæggelse af 2019 regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse, klik her for download
d2: Aflæggelse af 2020 regnskab med påtegning fra revisorer til godkendelse, klik her for download

e: Kassereren fremlægger status på det igangværende regnskab
f: Behandling af indkomne forslag i henhold til vedtægternes §7 stk. 3:

Forslag 1 til nye vedtægter, klik her for download

Forslag 2 nyt klubmedlemsskab, klik her for download

g: Fremlæggelse af forslag til budget og kontingent for det efterfølgende år til godkendelse, klik her for download

h: Valg:

1) Bestyrelsen

På valg, kasserer Niels Bach Winther
På Valg billedsekretær Poul Chr. Jensen 
På valg Ole Klintebæk 
På valg Torkil Michelsen

Ligeledes skal der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen

2) Revisor

Der vælges en revisorsuppleanten for 2 år.

Udvalg:

Valg til diverse udvalgNB! Returbilleder fra Den Nationale kan afhentes på dagen.